Hvornår har jeg brug for en advokat?

Som privatperson kan du få brug for en advokat i forskellige situationer igennem livet. Det mest oplagte er måske at tænke på boligkøb, hvor vi med fordel kan trække en advokat med ind over. Nogle vil også vide, at en advokat er nyttig i udarbejdelse af testamente eller i forbindelse med håndteringen af et dødsbo. Er du blevet skilt fra din partner, ved du formentlig også, hvad en advokat kan hjælpe med i den forbindelse. 

Men det er ikke os alle, der møder disse situationer i livet. Nogle går gennem livet uden nogensinde at overveje, om en advokat kunne hjælpe med noget. 

Her får du et overblik over, hvad en advokat til privatpersoner kan hjælpe med:

Skilsmisse og bodeling

Står du overfor en skilsmisse, er der mange følelser i spil. Det kan gøre det svært at tænke klart i situationen. Der kan det være rigtig rart med en advokat, som ikke er følelsesmæssigt involveret i skilsmissen og kan se på tingene udefra. Advokaten kan hjælpe med alt det praktiske og juridiske i forbindelse med skilsmisse og bodeling, så I forhåbentlig får taget nogle gode beslutninger undervejs, som I bliver glade for senere.

Børn og samvær

Hvis der er børn involveret i skilsmissen, er det særligt sensitivt at navigere i. Også her kan advokaten hjælpe, så fokus holdes på barnets behov og trivsel. Advokaten kan hjælpe med at afgøre konkrete uenigheder omkring børnenes bopæl, samvær og børnebidrag. Men den vigtigste opgave er i virkeligheden bare at være børnenes advokat og sørge for, at de bliver hørt. 

De voksnes uenigheder eller sårede følelser kan let komme til at fylde, hvilket er helt forståeligt. Men her er advokatens opgave at hjælpe med at trappe konflikten mellem de voksne ned, så barnet ikke forsvinder i virvarret. En vigtig opgave, som mange sætter pris på at få hjælp til, når det hele spidser til.

Dødsbo og skifteret

Har du mistet et familiemedlem, er der også en række ting, advokaten kan hjælpe dig med. Der er mange spørgsmål, der skal tages stilling til og mange praktiske opgaver, der skal løses. Det kan handle om alt fra hvordan begravelsen skal foregå til hvem der skal arve hvad. 

Advokaten kan gå ind som udenforstående og give en god tryghed i en svær situation, så I får taget de rigtige beslutninger i den rigtige rækkefølge – og så I ikke fortryder de valg I træffer i kampens hede.

Boligkøb og forældrekøb

I forbindelse med en bolighandel repræsenterer ejendomsmægleren sælgeren. Som køber må du gå ud fra, at ejendomsmægleren er på sælgerens side. Derfor kan det være en god idé at samarbejde med en advokat, som sørger for, at handlen foregår juridisk korrekt. Det giver god tryghed i en bolighandel at vide, at der er styr på det formelle – uanset om vi taler boligkøb til dig selv eller et forældrekøb.

Testamente og ægtepagt

Mange advokater har erfaring med udarbejdelse af testamente og ægtepagt. 

Testamente kan give god mening at oprette et testamente, hvis du fx ønsker at din kæreste skal arve efter dig eller hvis du har en holdning til, hvem der skal arve hvad.

Der kan også være mange gode grunde til at oprette en ægtepagt. Det kan være for at sikre en virksomhed eller andre økonomiske aktiver, hvis I skulle blive separeret eller skilt.

Boligkøb i udlandet

Køber du bolig i udlandet kan du også få brug for en advokat til at hjælpe dig med de formelle papirer. Flere advokatfirmaer samarbejder med advokater i udlandet og kan hjælpe dig med en tryg bolighandel – også udenfor Danmark.