LØNSIKRING VED OPSIGELSE

loensikring-arbejdsloeshedsforsikring-koebstaedernes-forsikring

Du kan få udbetalinger fra din lønforsikring, hvis du bliver afskediget, dvs. bliver frivilligt arbejdsløs eller får en opsigelse på grund af sygdom. I så fald fungerer den som et tillæg til en eventuel sygedagpenge, som de lokale myndigheder udbetaler – så glem ikke at tegne denne værdifulde forsikring.

DÆKKER LØNSIKRING VED EGEN OPSIGELSE?

Hvis du har brug for en lønforsikring til at dække omkostningerne ved din egen fratrædelse, anbefaler vi, at du spørger specifikt ind til det, før du køber en forsikring. De fleste forsikringsselskaber tilbyder som regel ikke dette som en mulighed og dækker kun, hvis der opstår ufrivillig arbejdsløshed som f.eks. på grund af afskedigelse.

DÆKKER LØNSIKRING VED OPSIGELSE PGA. SYGDOM?

En del forskellige lønsikringer dækker også, hvis man bliver opsagt på grund af sygdom eller ulykke. Yderligere er der også forsikringsselskaber der tilbyder dækning, hvis man bliver syg eller kommer ud for en ulykke, mens man er arbejdsløs. Sørg for at sætte dig godt ind i de forskellige forsikringsselskabers betingelser for lønsikring inden du skriver under.

KOMMER MAN I KARANTÆNE VED OPSIGELSE AF JOB?

De fleste lønsikringsordninger har en såkaldt karensperiode – dage umiddelbart efter din opsigelse, før du begynder at modtage udbetalinger fra ordningen. Ofte er der 30 af disse “karantænedage” også kaldet karensdage, hvilket betyder, at man først vil kunne modtage udbetaling fra lønsikringen 30 dage efter at man har været ledig i 30 dage.
Den konkrete udbetaling fungerer bagudbetalt, ligesom en helt almindelig månedslån samt dagpenge. Det betyder derfor også at din første udbetaling fra din lønsikring vil ske cirka 60 dage efter din første ledighedsperiode.